Transport specjalistyczny

Kategorie Inne

Transport specjalistyczny jest zagadnieniem dość szerokim, w ramach którego mówi się o drogowym transporcie rzeczy, do realizacji którego nie mogą zostać wykorzystane podstawowe procedury. Przyczyn, dla których przewożony ładunek nie jest normatywny może być wiele: specyficzne rozmiary ładunku czy konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności to podstawowe kwestie.

Co wymaga specjalistycznego transportu?

Przykładów można podawać wiele. W ramach transportu specjalistycznego kwalifikuje się choćby wszystkim znany przewóz towarów chłodzonych. Regularna kontrola temperatury przewożonego ładunku konieczna jest nie tylko w przypadku produktów spożywczych, które muszą być przewożone w chłodni lub mroźni, ale także np. leków, w szczególności szczepionek, które muszą być przechowywane w lodówce. Innym przykładem transportu specjalistycznego może być transporto pojazdów. Kto nigdy nie widział lawety przewożącej samochody osobowe lub nawet kabiny samochodów ciężarowych? Transport pojazdów to również coś więcej, gdyż przewożone mogą być np. minikoparki. Często mówi się także o transporcie specjalistycznym, w przypadku, gdy przewożony ładunek posiada gabaryty większe (zarówno pod względem wagi jak i wymiarów) niż te, które przewidziane zostały jako gabaryty dopuszczalne w standardowym transporcie drogowym. Szczególnym rodzajem transportu specjalistycznego, podczas realizacji którego konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności jest transport materiałów niebezpiecznych. Czym są towary niebezpieczne? To przede wszystkim ładunek, który cechuje się wysokim zagrożeniem, wynikającym z toksyczności, łatwopalności czy wysokiego ryzyka związanego z wybuchem przewożonego ładunku. Ten rodzaj ładunku wymaga specyficznych, przewidzianych przez prawo oznaczeń, które będą informowały pozostałych uczestników ruchu drogowego o tym, że powinni zachować szczególną ostrożność.

Realizacja transportu specjalistycznego

Tak jak przewożony ładunek wymaga specjalistycznego przewożenia, tak cały proces wymaga specyficznego podejścia. Począwszy od pojazdów, które będą wykonywały zadanie, przez sposób załadunku. W końcu jeśli mamy do czynienia z ładunkiem ponadgabarytowym, to również jego umieszczenie na pojeździe wymaga specjalnego potraktowania. Dlatego też firmy świadczące usługi w tym zakresie mają sprzętowe zaplecze, które umożliwia logistyczne wykonanie zadania. Samochody HDS, posiadające rotator żurawia i wyciągarka hydrauliczna to podstawowe minimum.

https://hydroexpert.eu/ROTATORY-FORMIKO-c84