„KAZ”
ul. Brożka 87
80 – 387 Gdynia
NIP: 8261354250
REGON: 597158922
tel: +49 58 777 77 77
fax: +48 58 732 21 59
e-mail: biuro@kaz-inzynieria.pl
IBAN (Numer rachunku bankowego): 26821310182997374394250620